VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: [04-12-2012]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [08-11-2017]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-22]
 • Ostatnia aktualizacja dnia: [2021-03-30]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Dąbrowska mdabrowska@wladyslaw.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 619-27-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek VIII Liceum Ogólnokształcącego im Władysława IV mieści się na rogu ulicy Jagiellońskiej i Alei Solidarności, w pobliżu stacji metra Dworzec Wileński.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Jagiellońskiej. Po wejściu do budynku interesanci zobowiązani są na portierni podać swoje dane personalne oraz wpisać się do księgi interesantów. W okresie pandemii wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem szkoły. W sytuacjach nagłych (osoby nieumówionej wcześniej) wejście na teren budynku odbywać się może wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły lub kierownika administracyjnego. Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów. Budynek jest trzykondygnacyjny bez wind, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, podczas pobytu na terenie szkoły, mogą korzystać z różnych form zorganizowanej przez siebie pomocy, w tym psa asystującego lub tłumacza języka migowego.

Raport o stanie dostępności - 30.03.2021

 
 
Wprowadził Dąbrowska M. (VIII Liceum Ogólnokształcące) 22-09-2020
Aktualizujący Dąbrowska M. (VIII Liceum Ogólnokształcące) 30-03-2021
Zatwierdzający Dąbrowska M. (VIII Liceum Ogólnokształcące) 30-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 292
Rejestr zmian