Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa m.st. Warszawy.

Szkoła dysponuje powierzoną w zarząd nieruchomością –                        własność m.st. Warszawy.

Szkoła dysponuje wyposażeniem – mieniem ruchomym nabytym ze środków budżetowych.


Wprowadził BZMW/ext.M.Dabrowska 2013-02-18
Aktualizujący bzmw/ext.m.dabrowska 2013-02-19
Zatwierdzający bzmw/ext.gfilipiak 2013-02-19
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-02-19
Wersja standardowa