Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa m.st. Warszawy.
Szkoła dysponuje powierzoną w zarząd nieruchomością –                        własność m.st. Warszawy.
Szkoła dysponuje wyposażeniem – mieniem ruchomym nabytym ze środków budżetowych.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa