Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności są to:

1.   Księga uczniów;

2.    Ewidencja legitymacji szkolnych;

3.    Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek;

4.    Księga Uchwał Rady Pedagogicznej;

5.    Zarządzenia Dyrektora Szkoły;

6.    Ewidencja wydanych świadectw;

7.    Rejestr pracowników;

8.    Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum szkolnego;

9.    Księgi inwentarzowe.


Wprowadził BZMW/ext.M.Dabrowska 2013-02-18
Aktualizujący bzmw/ext.m.dabrowska 2013-02-19
Zatwierdzający bzmw/ext.gfilipiak 2013-02-19
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-02-19
Wersja standardowa