Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności są to:
1.   Księga uczniów;
2.    Ewidencja legitymacji szkolnych;
3.    Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek;
4.    Księga Uchwał Rady Pedagogicznej;
5.    Zarządzenia Dyrektora Szkoły;
6.    Ewidencja wydanych świadectw;
7.    Rejestr pracowników;
8.    Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum szkolnego;
9.    Księgi inwentarzowe.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa