Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Organizację oraz funkcjonowanie Szkoły określają:
1.    Arkusz organizacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2.    Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV oraz regulaminy.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa