Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

1.    Aktu z dnia 18 maja 2006 roku założycielskiego Zespołu Szkół nr 15 w Warszawie, ul. Jagiellońska 38.

2.    Aktu potwierdzającego istnienie i organizację VIII  Liceum Ogólnokształcącego  im. Władysława IV z dnia 14 października 1996 roku.

3.    Aktu założycielskiego Gimnazjum nr 58 z dnia 23 marca 1999 roku.

4.    Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., poz. 329 z późn. zm.)

5.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

5.    Uchwały nr 127/VI/99 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 11 marca 1999 roku.

6.    Uchwały nr LXXV/2296/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2006 roku.

Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 


Wprowadził BZMW/ext.M.Dabrowska 2013-02-18
Aktualizujący bzmw/ext.mdabrowska 2017-11-08
Zatwierdzający bzmw/ext.mdabrowska 2017-11-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-11-08
Wersja standardowa