BIP - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

 

Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności są to:

1.   Księga uczniów;

2.    Ewidencja legitymacji szkolnych;

3.    Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek;

4.    Księga Uchwał Rady Pedagogicznej;

5.    Zarządzenia Dyrektora Szkoły;

6.    Ewidencja wydanych świadectw;

7.    Rejestr pracowników;

8.    Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum szkolnego;

9.    Księgi inwentarzowe.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.M.Dabrowska 18-02-2013
Aktualizujący bzmw/ext.m.dabrowska 19-02-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.gfilipiak 19-02-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-02-2013
Liczba odwiedzin: 1469
Rejestr zmian